Obnova povijesnih građevina

Projekti

Kapela Buševec

Tvrđava Brod

Veleučilište Velika Gorica

VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA

INVESTITOR: Veleučilište Velika Gorica, Zagrebačka 5

LOKACIJA: Zagrebačka 5, Velika Gorica

VELIČINA: glavna zgrada cca 750 m2, dvorišna cca 150 m2

VRIJEME IZRADE: ljeto 2003. do proljeće 2007. god.

KONSTRUKTER: Dražen Leko, dipl.inž.građ.

KONZERVATORI: Antonija Prebeg, dipl.inž.arh; Petar Puhmajer, dipl.pov.umj.

STATUS: glavna zgrada dovršena, dvorišna u realizacije

VRIJEDNOST INVESTICIJE cca 6,500.000 Kn


OSNOVNI PODACI

Zgrada je smještena u najužem središtu Velike Gorice u Zagrebačkoj ul. 5 Oduvijek je poznata pod nazivom "stara škola" i kao takovu je spominje još 1924.g. E. Laszowski u svojoj trećoj knjizi Povijesti Turopolja. Izgrađena početkom druge polovine XIX.st. za razliku od "nove škole" ili tkzv. kule koja je građena početkom XX. st.

Budući je zgrada dio kulturno povijesne cjeline gradskog središta Cjelokupni zahvat na njoj i pripadajućoj parceli izvođen je na način da se nisu izvodili nikakvi veći zahvati i promjene u konstruktivnom sustavu, volumenu i oblikovanju građevina. Dapače, planirano je vraćanje izvorne namjene (škola!) i uređenja koje bi bilo najsličnije izvornom, uz nužne tehnološke i konstruktivne zahvate (popravke) koji bi otklonili nastala oštećenja ili su uvjetovani funkcionalnim zahtjevima suvremene uporabe (instalacije, oprema i sl.)

Od zahvata sanacje provedeno je slijedeće:

 Zaštita od podzemne vlage – metodom kampadnog zasijecanja temeljnih zidova i umetanjem hidroizolacije te izvedbom okolne drenaže temelja;

 Sanacija temelja male učionice u prizemlju i u podrumu – metoda kampadnog podbetoniravanja i umetanje temeljne grede;

 Sanacija stropne konstrukcije kata (poda tavana) – izvedbom križno armirane betonske ploče sa veznim uzdužnim i poprečnim gredema;

 Kompletna rekonstrukcija „malog“ aneksa – izvedeno kao faksimil;

 Demontaža stare stolarije i izrada i montaža nove po uzoru na izvornu;

 Potpuna obnova pročelja prema konzervatorskim istraživanjima i izvorniku;

 Unutarnje uređenje podova, stropova i zidova sa izmjenom svih instalacija;